Tvedegaard

Tvedegaard
Klik på billedet og se vores præsentationsvideo her.Tvedegaard
Klik på billedet og se vores præsentationsvideo her.
Vi købte Tvedegaard i 1992. Gården er beliggende i den lille landsby Harløse, ca. 5 km fra Hillerød. Der er 42 tdr. land til gården, der ligger direkte til skoven Freerslev Hegn.

Vi har løbende istandsat og ombygget gården, så den i dag danner rammen om vores arbejds- og hesteliv.

I 2013 byggede vi et 20 x 60 ridehus med tilhørende rytterstue og løsdriftstalde.

I 2015 byggede vi en topmoderne stald med 24 store bokse, opsadlingsafdeling med solarium, vaskerum
og stort sadelrum i 2 etager.

I 2019 kom der en ekstra lade til, der bl.a. har en stor løsdriftafdeling til rugehopper.

Vi har på gården ca. 65 heste fordelt på aktive sportheste, avlshopper, rugehopper, føl og ungheste.

Vi har udover os selv 2 ansatte ryttere, en hestepasser samt to i stalden til dagligt. Derudover, så er vi beriget af et hold dyrlægestuderende, der fungerer som weekendvagter.
Vores dejlige ridehus.Vores dejlige ridehus.