Forretningsbetingelser

Sæson: 01.01.2020 - 15.08.2020
Til prisen skal der tillægges 25% moms, samt udgifter til udstedelse af bedækningsattest og sundhedsdokumenter i forbindelse med. forsendelse af sæden fra Tyskland.
Skulle en hingst af særlige årsager (sygdom, konkurrencedeltagelse, etc.) ikke stå til rådighed, tilbydes der frostsæd eller skift til anden hingst i samme prisklasse og fra HP Horses.
Bedækningsbeløbet vil ikke blive tilbagebetalt.

Sædbestilling:
Sædbestilling af sæd kan ske mandag - fredag mellem kl. 8:00 -9:30, med levering eller afhentning den efterfølgende dag.
Total Hope tappes mandag, onsdag og fredag.
Kontakt én af understående for bestilling af sæd:

Euro Hingste sæd v/ Malene Munk
Tlf.: 40 11 92 62 eller mail euro-hingste-saed@mail.dk

HP Horses v/ Lone Bøegh Henriksen
Tlf. nr. 20 19 77 88 eller 30151510 mail info@hphorses.dk

Tlf. nr. 20197795 Rose Marie Bang Henriksen


Embryo Transfer:
Ved planlagt embryo transfer eller ICSI er hoppeejer, inseminør eller dyrlæge forpligtet til at oplyse derom ved hver bestilling.

EMBRYO TRANSFER
Hvis hoppeejer ønsker at benytte sig af embryo transfer, skal dette meddeles ved 1. sædbestilling. Ved succesfuld skylning af flere embryoner, forfalder yderligere en 1. rate og efterfølgende en 2. rate, når rugehoppen er konstateret drægtig på 70 dage. Ved nedfrysning af embryoner forfalder både 1. og 2. rate. Det er hoppeejers pligt at dokumentere alle skylninger uanset resultat.
Ring og for nærmere aftale.

ICSI:
Ved opstart af ICSI betales der kr. 1.000 ved hvert forsøg. Ved drægtighed efter 70 dage betales der 1. og 2. rate samlet pr. drægtighed.

Frostsæd:
Frostæd købes pr. dosis og sendes kun mod forudbetaling.
Frostsæden må ikke videresælges.

Betaling:
1. rate er til forfald ved første bestilling.
2. rate vil blive faktureret 70 dage fra sidste inseminering, medmindre der foreligger en negativ dyrlægeattest.
Ved manglende betaling vil insemineringen ikke blive indberettet, og det vil derfor ikke være muligt, at få udstedt pas på afkommet.

Rabat:
Der gives rabat ved flere hopper.
2 hopper: 10% på begge
3 hopper eller derover: 20%

* Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke sender sæd 2 dage i træk fra nogen af hingstene.